Nič emisijska vas Weilerbach z animiranim filmom

Nič emisijska vas z risanim filmom

Grafika: Valeria Cozzarini

Published by Alja Rabzelj on 24. 07. 2013

Teresa Karayel, vodja energetske politike iz Weilerbacha – skupnosti z osmimi okrožji s 14.700 prebivalci in 4.000 Američani, pravi, da se »z energijo iz obnovljivih virov v regiji zadržita denar in delovna mesta«. Weilerbach je s skoraj 100 % rabo obnovljivih virov energije v samem nemškem vrhu. Pridobivanje elektrike in energije za ogrevanje s pomočjo sončne, vetrne in geotermalne energije ter biomase zadovoljivo narašča. V času trajanja projekta DEMS (decentraliziran sistem za upravljanje energije) so se lokalni proizvajalci električne energije združili s potrošniki. Za učinkovitejšo rabo energetskih sistemov si pomagajo z vremensko napovedjo.

Kot partner v evropskem projektu “Sustainable Energy Management System” (Sistem za upravljanje s trajnostno energijo), ki je trajal od leta 2007-2012, si je skupnost Weilerbach postavila cilj postati vas brez emisij. Naredili so velik korak k doseganju tega cilja zlasti na področju gradbeništva, saj so vzpostavili sistem celovitega svetovanja in podpore prebivalcem, ki se odločajo za obnovo stavb.

V skladu z motom: »Varčuj z energijo in se zabavaj!« je bila v okviru projekta zgrajena plus energijska hiša iz slame, njeno delovanje pa je bilo razloženo tudi na vizualen način: v obliki animiranega filma z naslovom Trije mali prašički. Kratek animiran film predstavlja odraslim in otrokom prednosti plus energijske hiše, ki v jeseni shranjuje sončno energijo v betonsko talno ploščo, ki se lahko pozimi in zgodaj spomladi uporabi za ogrevanje.

 

Die drei kleinen Schweinchen - English Subtitles from Valeria Cozzarini on Vimeo.