Provinca Luksemburg (Belgija): metoda implementacije vizije 100 % samooskrbe iz OVE

PEPS-Lux
Published by Suzana Vurunić on 19. 11. 2014

S podporo Univerze v Liègu in Agencije za gospodarski razvoj IDELUX Provinca Luksemburg (Belgija) začenja s programom PEPS-Lux dynamic (Provinca usmerjena k pozitivni energiji), s katerim bodo skozi uresničitev vizije samooskrbe iz 100 % OVE koordinirali energetski prehod njihovih območij.

Aktiviranje vsehvirov: naravnih in človeških!

Uresničevanje teh želja se kaže pri pristopu k energiji, ki jo postavljajo kot prioriteto lokalnega razvoja, s čimer želijo izkoristiti vse možne prihranke energije in pokriti preostalo povpraševanje z uvajanjem potencialov OVE.

Uresničevanje tega načrta pa zahteva mobilizacijo samoupravnih organov z zagotavljanjem tehničnih in človeških virov, kot tudi novih virov financiranja. Posebna pozornost bo namenjena povezovanju prebivalcev in lokalnih deležnikov v javno-odločevalskem procesu in izvajanju ukrepov za ustvarjanje dejanskihteritorialnih strategij.

Izvajanje globalnega okvira

Usmerjevalni odbor, sestavljen iz predstavnikov Province, Univerze v Liègue in IDELUX, bo usmerjal delo na štirih delovnih področjih.

Organigramme PEPS EN

Prvo delovno področje se bo osredotočalo na podporo občinam in vodenje mreže občin zavezanih k razvoju in implementaciji lokalnih akcijskih načrtov. Do danes je h gibanju pristopilo 14 občin. Vse so dobile tehnično in metodološko podporo za razvoj njihovih območnih energetskih bilanc in Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov.

Drugo delovno področje bo namenjeno implementaciji večjih strukturnih projektov, kot na primer podpora kampanjam za obnovitev stavb in razvoju obnovljive energije.

Tretje delovno področje bo osredotočeno na implementacijo okvira za aktiviranje vseh deležnikov, da se jih vključi v odločevalske procese. Ta okvir se bo osredotočil predvsem na vzpostavitev Podnebnega parlamenta, pripravi zaveze za vse deležnike, postavitvi internetne strani in vzpostavitvi elektronskega glasila.

Zadnje delovno področje pa bo osredotočena na implementacijo notranjih ukrepov v institucijah samih provinc, da bi lahko ta postala zgleden primer takšnega prehoda na samooskrbo iz OVE.