Pays de l'Albigeois et Bastides (JZ Francije): skupna zaveza k trajnostni energiji in francoskemu TEPOS omrežju

Published by Suzana Vurunić on 20. 02. 2014

Po pogajanjih z uradom Evropske konvencije županov je 18. februarja 2014 pogoje pristopa Pays de l'Albigeois et des Bastides odobril Urad za Pays Albigeois et Bastides.

Pays de l'Albigeois et des Bastides je prvi del šesterokotnika, ki se je pridružil Konvenciji županov. Z drugimi besedami, upravljanje tega obsežnega ozemlja, ki ima 57 000 prebivalcev v 5 skupnostih občin, je prepoznano kot skladen subjekt, sposoben doseči skupno zavezo k zmanjšanju CO2 za najmanj 20 % do leta 2020.
V skladu s tem članstvom morajo sedaj vsi akterji kot "skupina podpisnikov" oblikovati akcijski načrt in ga v nekaj mesecih predložiti Evropski konvenciji županov v potrditev. Posodabljanje in prenova prvega Teritorialnega energetskega podnebnega načrta za obdobje 2011–2014 se izvaja na povsem prostovoljni način. Ta program bo združil ukrepe celotnega območja in več posameznih ukrepov, ki se nanašajo na vsako skupnost občin in v skladu z njenimi lastnim potencialom.

To bo seveda izvedeno s skupnostmi občin in zanje, saj je vsaka vključena v obravnavo in izvajanje tega akcijskega načrta.

Ker vsaki odločitvi ponavadi sledi še kakšna, so se vsi akterji šesterokotnika odločili za združitev v prizadevanjih za energetsko pozitivno ozemlje. TEPOS je francoska mreža za izmenjavo dobrih praks med skupnostmi in območji, ki jih povezuje isti cilj: zmanjšanje potreb po energiji, da bi lahko za njihovo pokritje uporabili obnovljive vire energije, oziroma počasi preiti na možnost oskrbe tudi drugih območij.