Aplavz za podeželske poti proti 100 % OVE v Evropskem parlamentu

Aplavz za podeželske poti proti 100 % OVE v Evropskem parlamentu
Published by Urska Zmauc on 21. 03. 2014

100 % samozadostne skupnosti iz OVE so bile povabljene v Evropski parlament, da delijo svojo vizijo in izkušnje. Kněžice, majhno energijsko samozadostno češko mestece, je prevzelo občinstvo in bilo deležno toplega aplavza.

Bruselj - Parlamentarna obravnava '100 % politične volje v OVE'

Parlamentarna obravnava z naslovom »Gradimo politično voljo za 100 % obnovljivo energijo« je potekala v izvedbi organizacij World Future Council in Climate Service Center v Evropskem parlamentu v Bruslju. Na obravnavi so se za dva dni (20. in 21. marca) zbrali odločevalci in predstavniki zasebnih podjetij, poudarek pa je bil na izmenjavi izkušenj, spoznavanju posebnih orodij in gradnji mednarodnih omrežij za pritisk na politične elite, da bi bolj množično spodbujale rabo obnovljivih virov energije.

Velik aplavz za Kněžice
Največjega spontanega aplavza je bilo deležno osrednje-češko mestece Kněžice, ko je Milan Kazda, župan in arhitekt njihovega uspeha, opisal uspešno zgodbo o tem, kako so Kněžice postale prvo (in edino) češko energetsko samozadostno mesto. Občina je ustanovila energetski center, sestavljen iz obrata za proizvodnjo bioplina za soproizvodnjo toplote in električne energije ter kotlovnice na biomaso. Ker mesto nima kanalizacije, ta tehnologija procesira večino organskih odpadkov in gnojevke, skoraj popolnoma pokriva toplotne potrebe prebivalcev in zagotavlja velik presežek proizvodnje električne energije, ki jo prodajo v omrežje.

Na krilih uresničenega so Kněžice in štiri sosednje vasi - prvič na Češkem - razvile skupen trajnostni energetski akcijski načrt (TEAN), ki vključuje tudi cilje za leto 2020. Skupni TEAN je bil odobren na prehodu iz januarja v februar 2014 s skupno zavezo, da prihranijo 45 % emisij CO2 glede na leto 2005. S to zavezo so se pridružili skoraj 5000 podpisnicam Evropske konvencije županov, ki podpira energetsko politiko EU in spodbuja zmanjšanje emisij CO2 za najmanj 20 %.

Olé Barcelona
Uspešna predstavitev Manuela Valdesa, podžupana za razvoj in koordinacijo infrastrukture in urbanizma v Barceloni, je potrdila, da se za te cilje ne odločajo le male in srednje velike občine, ampak tudi velike metropole. Med drugim je poudaril pomen razvijanja FV naprav na strehah stavb.

Projekt 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE
Tudi Yannick Régnier (CLER, Francija), koordinator evropskega projekta 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE, je pritegnil pozornost občinstva, ko je opomnil na 4 ključne storitve, ki jih projekt prinaša: razvoj smernic za skupno pripravi TEAN-ov v podeželskih skupnostih, izmenjavo izkušenj preko podeželskih 100 % OVE klubov, identifikacija in priznanje 100 % OVE skupnosti, zbiranje podatkov OVE na lokalni ravni in prepoznavnost najuspešnejših mest in krajev skozi nacionalne in evropsko Ligo prvakov OVE.

Avtor: Karel Merhaut

Podrobne informacije o dogodku z vsemi dokumenti najdete tukaj.