KÖZÖS SEAP: KÉT BELGA MEGOLDÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

KÖZÖS SEAP: KÉT BELGA MEGOLDÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Published by Frédéric Praillet on 2015. 03. 11.

A 100% Megújuló Energia Települések projekt egyik legfőbb célkitűzése a közös fenntartható energia akciótervek kikísérletezése volt a Polgármesterek Szövetségének keretein belül. Belgiumban két közösség kétféleképpen közelítette meg a kihívást.

A közös SEAP megfelelő eszköz a kis közösségek számára

A közös SEAP reagál arra az elképzelésre, hogy a szomszédos települések közösen alkossák meg tervüket. Ez azt jelenti, hogy a csoport egy közös víziót alakít ki, közösen készíti el a kibocsátási jegyzékét és definiálja az akciókat, melyek mind önállóan, mind közösen kerülnek megvalósításra.

A csoportosulás haszna a SEAP megalkotása, megvalósítása és ellenőrzése során igazolódik, amikor az önkormányzatok helyi szint feletti struktúrába szervezése elősegíti az erőforrások és eszközök megosztását.

Valóban, sok kis településnek az energiaátállás kihívása nehéznek tűnik első hallásra, a humán és anyagi erőforrások tekintetében. Továbbá a konkrét energia hatékonysági és megújuló energiaforrás projektek megvalósítása gyakran túlmutat az önkormányzat határain, mind a gazdaságosság eléréséhez szükséges méret, mind a földrajzi hely és pénzügyi források bevonása kapcsán.

Egyedi vagy közös elköteleződés… két lehetséges választás?

A Polgármesterek Szövetsége két lehetséges módszertant ajánl a közös SEAP megalkotásához.

1. opció: a csoport minden aláíró tagja önállóan kötelezi el magát a kibocsátás csökkentés 20%-os mértékét illetően 2020-ra, ami megköveteli a saját SEAP megalkotását. A SEAP tartalmazhat mind önálló, mind közösen megvalósított intézkedéseket. Az energia megtakarítás, megújuló energia termelés és CO2 kibocsátás csökkenés hatásait a közös intézkedéseknek megfelelően szét kell osztani minden egyes résztvevő önkormányzat között a saját SEAP-jában.

2. opció: az aláíró csoport közösen köteleződik el a 20%-os CO2 csökkentésre 2020-ra. Ebben az esetben csak egy közös SEAP készül el az aláírók csoportja által. A SEAP tartalmazhat mind egyedi, mind közösen megvalósítandó intézkedéseket (legalább egy közös intézkedést kell tartalmazni).

LUXEMBOURG Provincia: koordinált támogatás a helyi elköteleződésért (1. opció)

Luxembourg provincia, mint a Polgármesterek Szövetségének területi koordinátora támogatást nyújtott az elköteleződött települések számára. Ez a támogatás magában foglalta az alap kibocsátási jegyzék elkészítését minden településnek, a tervezés és lekövetés eszközeit, közös workshopokat, közös mobilizációs kereteket, közösen megvalósítandó energia hatékonysági és megújulós projekteket, és a közös SEAP sablont is.

Ennek a megközelítésnek az előnye, hogy támogatja a helyi vezetőket a folyamatban külső önkormányzati szakértők bevonásával és minden településnek megadja a lehetőséget, hogy a kezdetektől mobilizálja a helyi érintetteket. De közben egyesíti a területi partnereket a közös vízió és módszertan által.

Mindazonáltal ez felveti a kérdést, hogy az önkormányzatok képesek-e mobilizálni a megfelelő humán erőforrást arra, hogy igazi helyi elköteleződést teremtsenek.

Pikárdia vallónia: közös elköteleződés egy területi szervezet vezetésével (2. opció)

Az IDETA fejlesztési ügynökség, mint Pikárdia Vallónia területi koordinátora a Polgármesterek Szövetségében, megalkotta a 10 élharcos önkormányzat közös SEAP-ját. A SEAP a közös emissziós kibocsátási jegyzéken, az energiahatékonysági és megújuló energiaforrások potenciáljának felmérésén és egy tervező eszköz használatán alapul. Az IDETA által végzett számos forgatókönyv vizsgálata vezetett el a közös intézkedések végső összeállításához, míg a helyi intézkedések szét lettek osztva az önkormányzatok között a megállapodások szerint.

Ez az eljárás elvezet egy helyi szint feletti struktúrában koordinált, működőképes akciótervhez, amely jelentős mennyiségű, technikailag és stratégiailag szükséges feladattól mentesíti az önkormányzatokat.

Azonban úgy tűnik, hogy ez a kezdetektől kisebb szerepet ad a helyi érdekeltek bevonására (lakosság, üzleti és önkéntes szektor, stb.). Különös figyelmet kell fordítani az önkormányzat tagjainak aktivizálására a közös vízió kialakításában és bevonásukra a helyi akciók megvalósításában.

Közös ügyek

Mindkét bemutatott megközelítésnek láthattuk az előnyeit. Az egyik vagy másik közötti választás az eszközök, képességek és a helyi, illetve területi döntéshozók hozzáállásától függ. De egy működőképes cselekvési terv megalkotását, amely megvalósítása jelentős hatásokat ér el, nem lehet megcsinálni az ezen a területen érintett szociális és gazdasági szereplők jelentős elköteleződése, a támogatási források keresése és az erőforrások mobilizációjához szükséges innovatív beavatkozások nélkül.