Dotazníky „joint-SEAPu“ nepomohly

Dotaznik
Published by Tana Dutkevicova on 2014. 01. 26.

Mají-li mít Akční plány udržitelné energetiky společné pro více obcí (tzv. joint SEAPy) pro sídla, která přistoupila k evropskému Paktu starostů a primátorů, přínos vskutku reálný, nemohou „vypálit“ plán opatření snižujících povinně emise CO2 (do roku 2020 min. o 20 %) jen tak od boku. A to stojí a padá s co nejpřesnějšími vstupními daty...

Když spol. Porsenna pro pět obcí MAS Mezilesí dokončila v říjnu základní emisní bilanci a náš projekt Komunity pro zelenou energii tu dozrál právě k plánu reálných kroků, objevil se v plné nahotě klíčový problém. Starostové sice zhruba vědí, co radnice chce zvládnout při úsporách energie v obecních objektech, ale chybí jim i jen přibližná představa o tom, co v tom čase zvládnou na svých domech občané. A je jasné, že součet emisí z objektů občanské sféry bývá - až na výjimky - větší, než ten z objektů obecních. Z technického workshopu proto vzešla potřeba poznat alespoň zhruba, co by občané zvládnout mohli a vůbec chtěli. A to potřeba urgentní. Smluvila se proto dotazníková akce, uspořádaná tak, aby výsledky byly ještě do vánoc. Rozhodnuto, vykonáno.

Tedy... Alespoň ze strany tvůrců dotazníků a dvou, tří radnic. Ty dokonce přislíbily těm, kdo formulář vyplní a včas odevzdají, slosování o zajímavé vánoční dárky rodinám: pohoštění v restauraci v hodnotě 1000 Kč, ve dvou případech i plnometr palivového dřeva z obecního lesa. Zbylá vedení obcí se ale k akci postavila laxně. Formuláře nerozmnožila, neroznesla, potřebu údajů lidem nevysvětlila, nezpropagovala dotazník – ani jen vyhlášením v místím rozhlase či vyvěšením na úřední nástěnce vedle obecního úřadu, o motivaci cenami ani nemluvě. Podle toho pak i akce dopadla. Žije-li v pětici obcí na tři tisíce osob, tj. zhruba tisíc rodin, vrátilo se asi 50 dotazníků (cca po dvaceti z Kněžic a Chotěšic, desítka ze Záhornice)... Dokonce ani nelze říci, že vyplněných. Pár „chytrolínů“ v zájmu šance na výhru podotklo ve dvoustránkovém listě formálně jen cosi u jedné, dvou otázek...

„Přínos získaných údajů je vinou jejich malé četnosti i vágnosti pro dopřesnění cílů joint SEAPu minimální,“ posteskl si za energetiky Porsenny jejich šéf Miroslav Šafařík. „Kdyby byl i tento malý vzorek dotazníků vyplněn ze 100 %, určitý odhad by se o celku učinit dal, avšak tak tomu nebylo. Z Chroustova navíc nepřišla zpětná vazba žádná, ze Sloveče, největší ze vsí, jen souhrnný odhad k dosavadnímu zateplení domů. Je to ale ves plynofikovaná, takže bychom měli vědět, alespoň odhadem, kolik domů se přes napojení na plyn vrátilo kvůli jeho ceně k topení uhlím, o čemž se všude v kuloárech mluví. Snad jedinou jasnější informací byl fakt, že na 80 % těch, kdo odpověděli, by vítalo víc informací o možnostech a souvislostech úspor energie či šancích na dotace. Práce vznikajícího kněžického infocentra v renovovaném mlýně by z toho jistě mohla vycházet...“

Co z odpovědí bylo možno rovněž vyčíst je fakt, že většina lidí na investice do úspornějších topidel prostě nemá, nebo na ně finance vynaložit nehodlá. Očekávání některých jsou však pokud jde o dotace velmi nereálná. Zazněly totiž i hlasy, že by si energeticky efektivnější zdroj tázaný člověk pořídil až kdyby dotace činila 75 a lépe 90 % nákladů...

Co z akce „dotazy občanům“ tedy vyplývá? První odhad, že by bylo možné dostat se (díky kněžičké bioplynce i novým investicím obcí) za mikroregion v roce 2020 při snižování emisí na hranici 50 % (oproti roku 2004) se dnes zdá být vzhledem k mlhavé představě o budoucích investicích obyvatelstva příliš optimistický. A tedy: vše nasvědčuje tomu, že cílová meta se na chystaném workshopu se starosty a zastupiteli, sezvaném před definitivním schválením SEAPu na 6. února, bude jen horko těžko hledat nad hodnotou 45 %...

Autor: Karel Merhaut