Konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030

Konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030
Published by Suzana Vurunic on 18/06/2014

V ponedeljek, 16. junija 2014, je v prostorih Državnega sveta RS potekala redna letna slovenska konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030. Organizirala jo je Zveza društev za biomaso Slovenije, v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje.

Na konferenci se je zvrstilo veliko govorcev. Predstavljeni in diskutirani so bili trg električne energije, nov energetski zakon, strategija razvoja pametnih omrežij in strategije lokalnih energetskih agencij za OVE in URE v Sloveniji do 2030. Predsednik Slovenske E-foruma je predstavil projekt 100 % samozadostne skupnosti in Ligo prvakov, v kateri so tudi letos slovenske predstavnice, ter mrežo Rurener, kot dobro priložnost mreženja med lokalnimi skupnostmi, občinami tako v Sloveniji kot na ravni Evropske Unije.

Sledile so prezentacije o potencialih, prihodnosti in primerih dobrih praks posameznih OVE kot so mHE, sončna energija, vetrne elektrarne, geotermalna energija in biomasa (les, bioplin). Izpostavljene so bile tudi težave, s katerimi se soočamo v Sloveniji. Najbolj odmevne so birokratske ovire, odvzemi pokojnin imetnikom sončnih elektrarn in kako se soočiti s posledicami letošnjega žledoloma.

IMG_7261_Rurener