Podelitev nagrad En.občina 014

Župan občine Šentrupert g. Rupert Gole
Published by Suzana Vurunic on 26/09/2014

Energetika.NET, Lokalna energetska agencija za Pomurje in Lokalna energetska agentura Ptuj sta 25. septembra 2014 na zaključnem dogodku En.občina 014 v Dominikanskem samostan na Ptuju uradno razglasili letošnje zmagovalce natečaja za energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji.

uvodna

Program prireditve:

8.30–9.00: Jutranja pogostitev in registracija 

9.00–9.15: Uvodni nagovori:
dr. Štefan Čelan, župan Mestne občine Ptuj
Bojan Vogrinčič, direktor LEA Pomurje
Mateja Kegel Kozlevčar, Energetika.NET.

9.15–9.30: Uvodno predavanje:
Karl Totter, občina Mureck, Avstrija

Mureck

9.30–11.00: Uvodno omizje: Financiranje projektov lokalnih skupnosti
Moderira: Andreja Šalamun, Energetika.NET

Vabljeni gostje:

 • Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje
 • doc. dr. Janez Petek, LEA Spodnje Podravje
 • Milenko Ziherl, Eko sklad
 • Gašper Vilfan, Spirit Slovenija
 • Ivana Žolger, Direktorat za energijo, MzIP 
 • mag. Milojka Burkeljca, Sektor za upravljanje javnega premoženja, Ministrstvo za finance
 • Zoran Gračner, Petrol
 • mag. Nena Dokuzov, Sektor za upravljanje programov kohezijske politike, MGRT

 

omizje

11.00–11.30: Odmor za kavo in mreženje

11.30–13.30: Predstavitev in primeri dobre prakse: Izzivi in rešitve

 • Rezultati in dodana vrednost projekta SEAP Plus, Štefan Žohar, LEA Pomurje
 • Predstavitev projekta Smart-Med-Parks in prikaz modela, doc. dr. Janez Petek, LEA Spodnje Podravje
 • Projekti po zmagi na natečaju, Katarina Pogačnik, Občina Piran
 • Projekti po zmagi na natečaju, Rajko Leban, GOLEA za občina Divača
 • Nagrajenka mednarodnega natečaja 100 % RES, Matjaž Pirc, Občina Krško
 • Obveznosti javnih naročnikov po Uredbi o zelenem javnem naročanju, Temeljne zahteve za stavbe, Stojan Habjanič, predsednik Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo
 • Izkoriščanje geotermalne energije na področju JV Evrope – projekt GeoSEE, Krajnc Boštjan, KSSENA
 • Priprava, izvajanje in monitoring SEAP-ov v občinah na Gorenjskem, Anton Pogačnik in Črtomir Kurnik, LEAG
 • Kreiranje Slovenskega konzorcija občin, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti - EMOBILITY WORKS!, dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP
Pogačnik

  

krmelj

 13.30–13.50: Podelitev nagrade En.občina 014
- s predstavitvijo nagrad in zmagovalnih občin in zaključek uradnega dela programa

Med malimi občinami se je najbolj izkazala občina Šentrupert in postala tudi absolutna zmagovalka. Med srednjimi je nagrado prejela občina Ormož in med mestnimi občina Domžale. Mestna občina Velenje je prejela posebno nagrado komisije En.občina 014 za kontinuirano delo na področju učinkovite rabe energije.

šentrupert

 

vsi zmagovalci

13.50–14.00: Slavnostni podpis pristopne izjave h Konvenciji županov, dr. Štefan Čelan, župan Mestne občine Ptuj

14.00–15.00: Odmor za kosilo in mreženje.

15.00–16.30: Ogled dobre prakse: Mestna občina Ptuj