Podpis Konvencije županov v Sloveniji

Podpis Konvencije županov v Sloveniji
Published by Suzana Vurunić on 30. 03. 2015

V okviru projekta 100 % RES je bil v začetku mišljeno, da bomo imeli dve pilotni območji, za kateri se bo pripravil skupni TEAN. Gre za območje Mirnske doline, ki je zaokroženo geografsko območje 3 občin in sicer: Šentrupert, Mokronog-Trebelno in Mirna. Drugo območje, ki je bilo definirano na začetku izvajanja projekta, je bilo območje Srca Slovenije, ki povezuje 10 občin okoli geometričnega središča Slovenije.

Občina Šentrupert v Mirnski dolini se je v letu 2013 pridružila projektu REMIDA (program MED), v okviru katerega so pripravili tudi TEAN za njihovo občino. Občina je na seji občinskega sveta septembra 2014 sprejela odločitev, da se pridruži Konvenciji županov, prav tako je na isti seji sprejela TEAN. Kljub temu do danes uradno ni izpolnila prijavnice za priključitev h Konvenciji. Ostalih občin v Mirnski dolini se kasneje zaradi pomanjkanja interesa ni vključevalo v skupne aktivnosti.

Območje Srca Slovenije je skupnost 10 občin v sub regijskem razvojnem partnerstvu, ki se povezujejo z namenom hitrejšega razvoja. Občine v partnerstvu so si dokaj različne. V okviru projekta 100 % RES smo se odločili, da TEAN-e naredimo za območje, ki si je geografsko podobno, za območje 3 občin: Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji. Zadnji dve občini sta bili v preteklosti del skupne, enotne občine. Septembra 2014 so vse 3 občine pristopile k projektu in se zavezale, da se bodo pridružile tudi Konvenciji županov. V januarju 2015 se je občina Dol pri Ljubljani odločila, da zaradi menjave občinske oblasti iz projekta izstopi. Tako se TEAN-a pripravljata za občini Litija in Šmartno pri Litiji. Občini naj bi se Konvenciji županov uradno priključili v aprilu oziroma maju. Na sestanku 27. marca 2015 na Občini Šmartno pri Litiji je bilo s strani župana obljubljeno, da bo Občina Šmartno sprejela sklep o priključitvi Konvenciji županov na aprilski seji občinskega sveta, TEAN pa na majski seji.