Energetski koncept Slovenije že jeseni v javni obravnavi

Published by Suzana Vurunic on 23. 01. 2015

Člani Slovenskega E-foruma smo v sredo, 21. januarja 2015 sodelovali na javni razgrnitvi mnenj o Energetskem konceptu Slovenije, ki je potekala v Državnem zboru. Predsednik društva Gorazd Marinček je predstavil dva vseevropska projekta, ki širita vedenje o dobrih praksah v tujini in prikazujeta potenciale, ki jih v Sloveniji premoremo na energetskem področju.

WP_20150121_024

Na začetku je predstavil nemško podeželsko skupnost Alheim, kjer so pred leti začeli s kampanjo »Pogumno za večjo demokracijo«. Njihova vizija je postati energetsko samozadostni do leta 2030. Nadaljeval je z opisom projekta 100 % samozadostne skupnosti iz OVE, kjer poleg včlanitve v Konvencijo županov in izdelave SEAP-ov spodbujamo slovenske občine, da tekmujejo na državnem in evropskem tekmovanju Liga prvakov OVE. V slednjem je lani Slovenija imela predstavnici med posebnimi nagradami – občino Krško in med primeri dobrih praks – občino Divača. Lani smo podelili tudi znak 100 % samozadostna skupnost, ki ga je prva pri nas dobila občina Šentrupert. To jo je umestilo na evropski in globalni zemljevid – tako smo se z našo majhno državo pridružili v svetovni okvir skupnosti z vizijo postati energetsko samozadostne iz lastnih OVE. Kot spodbudo občina, naj stremijo k večji samozadostnosti iz OVE, je predstavil podatke projekta EnergizAIR 2 - Preklopi na sonce. Izpostavil je potencial sončne energije za leto 2014 in prihranke, ki bi jih lahko gospodinjstva imela. Podatki o sončnem potencialu so grafično prikazani za pet slovenskih regij in so zelo spodbudni. Celo gospodinjstva v s soncem najmanj obsijani dolenjski regiji bi lahko s sončnimi elektrarnami pokrila 90 % vseh svojih potreb po električni energiji. Gorazd Marinček je občine zato pozval, naj več vlagajo v obnovljivo sončno energijo. Za konec je izpostavil, da:

- moramo doseči povprečno energetsko učinkovitost EU in tako zmanjšati porabo energije na enoto BDP za 1/3,

- omogočiti razpršeno proizvodnjo s prenovo omrežij v pametna omrežja in naprednimi pristopi, kot je “net-metering”,

- demokratizirati energetiko in omogočiti energetske kooperative in vlaganja občanom,

- ločiti “komunalno” energetiko namenjeno pokrivanju osnovnih potreb državljanov in javnih služb od energetike, ki dobavlja “repromaterial” ali servisira tranzit

- in predvsem uvesti “Etiko v energetiko”, torej družbeno in okoljsko odgovornost in naj bo skrb za človeka pred skrbjo za kapital!

Cilj, ki ga predlaga in zahteva Slovenski E-forum, je: Slovenija, energetsko samozadostna iz lastnih obnovljivih virov do leta 2050.

WP_20150121_042

Stališče o rabi jedrske energije je kot naslednji govorec predstavil projektni vodja v društvu mag. Vlado Odar. Izpostavil je nesmiselnost gradnje 2. bloka NEK. Po scenariju doseganja podnebno energetske svežnja do leta 2030 bi poraba električne energije lahko zrasla le za tako majhen delež, da bi oba bloka nuklearke proizvajala skoraj vso električno energijo, ki bi se v državi porabila. Dosežki občin združenih v gibanje 100 % samozadostni iz OVE kažejo, da smo lahko energetsko samozadostni iz obnovljivih virov in da drugega bloka nuklearke ne potrebujemo.

WP_20150121_053

Častni predsednik društva dr. Mihael G. Tomšič je leto 2015 označil kot mejnik, ko moramo končno začeti s tranzicijo v energetiki. Slovenija je po njegovem mnenju zrela za tehtno razpravo o energetski viziji. Izpostavil je sončne elektrarne in pa to, da moramo doseči moratorij na vsa vlaganja v NEK 2 do leta 2020.

Poleg Slovenskega E-foruma so svoja mnenja predstavili tudi predstavniki drugih nevladnih organizacij – Greenpeace, Focus, predstavniki vlade, gospodarstva in civilne iniciative.

Pomemben dosežek javne razgrnitve mnenj v hramu demokracije je, da se bo pospešila izdelava Energetskega koncepta Slovenije, v javni obravnavi bi naj bil že jeseni letos. Glede na visoko podporo, ki so jo obnovljivim virom namenili skoraj vsi govorci, smo lahko optimistični glede tega, kakšno vloga bo dodeljena obnovljivim virom v končnem Energetskem konceptu, dasiravno lahko pričakujemo tudi močno lobiranje za drugi bloke nuklearke.

WP_20150121_050