Brez fosilne in jedrske energije v Sloveniji po letu 2050

Published by Suzana Vurunic on 22. 12. 2014

Slovenski parlament je objavil javno razgrnitev mnenj in pogledov različnih deležnikov in članov parlamenta o prihajajočem Energetskem konceptu Slovenije do leta 2030/2050. Slovenski E-forum, slovenska NVO, ki se osredotoča na energetsko politiko, bo predstavila svojo vizijo energetsko samozadostne Slovenije s ciljem 100 % uporabe obnovljivih virov energije do leta 2050.

NVO v koaliciji Plan B za Slovenijo (Slovenski E-forum, Greenpeace Slovenije, Focus-Društvo za sonaraven razvoj itd.) bomo predstavili usklajene poglede na strategijo razvoja slovenske energetike, ki po našem mnenju lahko doseže popolno prekrivanje lastnih potreb po energiji iz domačih obnovljivih virov.

Pomembno je poudariti, da je ta vizija zastavljena v državi, kjer trenutno uvažamo 47 % vse potrebne energije in porabimo 54 % več energije na enoto BDP od EU povprečja. Stavbe v Sloveniji so ekstremno energetsko potratne in porabijo 40 % vse porabljene energije v državi. 80 % jih potrebuje celovito energetsko prenovo. Po izkušnjah iz preteklih nekaj let so dosegljivi več kot 50 % prihranki. Z implementacijo pametnih omrežij z upravljanjem na strani porabnika bodo lahko s prehodom na standard skoraj nič energijskih stavb stavbe v Sloveniji energijsko samozadostne. Hidroenergija že sedaj zagotavlja približno količino porabe energije v industriji. Lesna biomasa in geotermalna energija sta glede na obstoječe potenciale bistveno premalo izkoriščeni, prav tako so raba biomase za kogeneracijo in za pridobivanje biometana ter razvoj elektromobilnosti povsem na začetku. Ključni izziv predstavlja mobilnost, ki zaradi tranzitnega položaja Slovenije, ni odvisna samo od lokalnih interesov in politik. Dejstvo, da mobilnost povzroča skoraj 30 % vseh emisij TGP, predstavlja obsežne naloge tako na prenosu tranzita na železnice kot na uvajanju novih pogonskih sistemov za tovorna vozila.

Potrebne so nove paradigme v smeri ekstremne energetske učinkovitosti in spremembe vsakdanjih razsipniških energetskih razvad, nadomeščanja fosilnih goriv z lokalnimi OVE in uvajanjem inovativnih naprednih tehnoloških rešitev.

Javna razgrnitev mnenj je oblika dela parlamenta, ki je namenjena ravno temu: zbiranju in predstavljanju raznovrstnih idej in pogledov na določene strateške izzive kot je nov energetski dolgoročni koncept Slovenije. Slovenskemu E-forumu in NVO v Planu B za Slovenijo je v veliko priznanje in obenem v izziv, da smo lahko vsebinsko zasnovali ta dogodek, ki se bo odvil januarja 2015 v slovenskem parlamentu.