Delavnica za pripravo Območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo središča Slovenije

Delavnica za pripravo Območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo središča Slovenije
Published by Suzana Vurunic on 05. 05. 2013

Druga delavnica za pripravo Območnega razvojnega programa 2014–2020 za območno razvojno partnerstvo središča Slovenije je bila pripravljena z namenom predstavitve ključnih strateških ciljev in merljivih kazalnikov, ki so bili oblikovani na osnovi rezultatov dela prve delavnice ter opredelitve konkretnih programov in projektov za področje energetike (obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost,…) in trajnostne mobilnosti. Odvila se je 11. februarja 2013 v Dolskem.

IMG_4992

Delavnice so se poleg županov, podžupanov in strokovnih sodelavcev na občinah udeležili tudi predstavniki Slovenskega E-foruma, ki so predstavili koncept razvoja lokalnih skupnosti z uporabo OVE in doseganjem višje energetske učinkovitosti. Na delavnici je bil predstavljen projekt "100 % samozadostne skupnosti iz OVE", ki se je uradno začel izvajati v aprilu 2013. Namen projekta je promocija lokalnih virov obnovljive energije in dvig energetske učinkovitosti v lokalnih skupnostih. Kot del priprav na delavnico so bili pregledani in analizirani lokalni energetski koncepti in možnosti za njihovo nadgradnjo v TEAN. Predstavljena je bila tudi pobuda Evropske komisije – Konvencija županov, ki je orodje za podporo lokalnim skupnostim pri prehodu na OVE in večjo energetsko učinkovitost.

IMG_4994

Tudi na podlagi te delavnice je bil pripravljen Območni razvojni program 2014–2020, kjer so navedeni cilji in projekti s področja energetike do leta 2020.