Občina Šmartno pri Litiji na poti k TEAN in Rurener

Občina Šmartno pri Litiji
Published by Suzana Vurunić on 30. 03. 2015

Občina Šmartno pri Litiji je manjša slovenska občina, ki leži v Osrednji Sloveniji, na območju Srca Slovenije. Tu se križajo različne prometne poti, včasih pa je bilo naselje Šmartno veliko pomembnejše od sosednje Litije, ki je glavni gospodarski zagon prinesla šele izgradnja Južne železnice v sredini 19. stoletja. Ozemlje občine obsega dobrih 95 km2, po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 76. mesto. Sredi leta 2010 je imela občina približno 5.400 prebivalcev (približno 2.700 moških in 2.700 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 92. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 57 prebivalcev, gostota naseljenosti je skoraj za polovico manjša kot je slovensko povprečje. Med osebami v starosti 15–64 let je bilo leta 2010 približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih). Vsak drugi prebivalec v občini je imel v povprečju 9 let star osebni avtomobil. V letu 2010 je bilo zbranih 288 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je 101 kg manj kot v celotni Sloveniji.

V občinskih javnih stavbah se letno (podatki so za leto 2010) porabi 1.229.490 kWh toplotne energije in 243.100 kWh električne energije. Večina občinskih javnih stavb se še vedno ogreva na kurilno olje in ni energetsko saniranih, zato so tukaj možni znatni finančni prihranki, ki so lahko hkrati potencialen vir za nadaljnje občinske investicije na področju energetike. Vse emisije iz javnih stavb so v letu 2010 znašale 452,02 ton.

Soncna_elektrarna_Os_smartno_III

V stanovanjih v občini Šmartno pri Litiji je znašala poraba toplote 23.105.839 kWh, poraba elektrike pa 7.701.228 kWh. Skupne emisije CO2 iz stanovanj na podlagi porabe toplotne in električne energije znašajo 6.239,11 ton. Potrebno je povedati, da skoraj polovico vse energije za ogrevanje občani pridobijo iz lesne biomase, ki je nevtralna, kar se zadeva emisije CO2.

Velik izziv je tudi promet, kjer pa je na razpolago malo podatkov in še ti so na voljo samo za celotno Slovenijo. Zato smo tukaj podatke posplošili na raven občine Šmartno pri Litiji. Promet v povprečju predstavlja od 30 do 40 % vse porabe primarne energije, hkrati pa je edini sektor, kjer se poraba energije v Sloveniji ne zmanjšuje. Zato je izvajanje ukrepov s področja prometa zelo zahtevna naloga, tako organizacijsko kot finančno. Skupaj je ocenjeno, da poraba energije v prometu, samo iz osebnih vozil, v občini Šmartno pri Litiji znaša 25.216.332,98 kWh, emisije pa znašajo 6.537,91 ton CO2.

Občina se je v septembru 2014, kot ena izmed treh v Sloveniji, pridružila projektu 100 % samozadostne skupnosti iz lokalnih virov energije. Občina bo v aprilu 2015 tudi pristopila h Konvenciji županov, katere cilj je znižanje emisij CO2 za vsaj 20 % do leta 2020 in sprejela Trajnostni energetski akcijski načrt. V TEAN-u so predvideni številni ukrepi za različna področja, ki bodo znižali emisije CO2 za vsaj 20 %. Občina Šmartno pri Litiji se bo pridružila tudi mreži RURENER. Mreža je zasnovana kot pomoč lokalnim skupnostim pri izvajanju ukrepov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Tako bo postala del mreže majhnih podeželskih skupnosti v Evropi, ki želijo zmanjšati porabo energije in odvisnost od fosilnih goriv ter svojo energetsko zgodbo graditi na uporabi lokalnih obnovljivih virov energije.

Avtor: Gašper Kleč