Srce Slovenije – kjer ideje postanejo resničnost

Srce Slovenije – kjer ideje postanejo resničnost
Published by Suzana Vurunić on 02. 04. 2015

Razvojni center Srca Slovenije (RCSS) je leta 2000 ustanovila občina Litija, z namenom izvajanja podjetniške podpore na lokalni ravni. Sedaj je v Sloveniji uveljavljen kot kvalificiran in zaželen partner pri razvoju, zlasti na področju podeželskega turizma, samooskrbe s hrano in razvoju (inovativnega) podjetništva.

RCSS deluje na območju osrednje Slovenije, kjer povezuje 10 občin na nad-regionalni ravni: Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Šentrupert, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Mengeš, Kamnik, Domžale in Trzin. Šest izmed njih je članic Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki je bil ustanovljen leta 2006 z namenom povečanja regionalnega razvoja na tem območju.

images

RCSS deluje na področjih podjetništva, turizma in okolja pod skupno znamko Srce Slovenije, ki je nastala leta 2007, v sodelovanju z lokalnimi deležniki in zunanjimi strokovnjaki, ki si delijo skupno vizijo in vrednote tega območja. Srce Slovenije si prizadeva za razvoj območja, ki ponuja ljudem visoko kakovost življenja, možnosti za soustvarjanje in realizacijo vsega svojega potenciala. Vizija Srca Slovenije je, da regija postane kraj priložnosti.

Glavne prednosti RCSS so bogate izkušnje v evropskih projektih – doslej so sodelovali v več kot 20 nacionalnih in evropskih projektih v okviru različnih programov (Območje Alp, Srednja Evropa, MED, Jugovzhodna Evropa, Interreg IVC, Inteligentna energija – Evropa, Vseživljenjsko učenje itd.), z več kot 160 partnerji iz 27 evropskih držav. Zato ima RCSS veliko izkušenj na področju administrativnega in finančnega upravljanja projektov kot tudi projektne komunikacije in diseminacije.

soncna-elektrarna-omahen

RCSS povezuje prebivalce, turistične ponudnike, podjetnike, kmete, društva in ustanove ter sledi pristopu od spodaj navzgor ("bottom-up" approach). Ta prinaša regiji Srca Slovenije finančna sredstva, omogoča nova delovna mesta, izobraževanje, odpiranje novih tržnih poti in ustvarja nove tržne izdelke in storitve.

Srce Slovenije je kraj priložnosti. Priložnosti za inovacije, samouresničevanja in kakovostno življenje. Kraj, kjer so ljudje, njihova ustvarjalnost in znanje, naravni in kulturni viri ključni za razvoj. Razvoj, ki povezuje podjetništvo, turizem in okolje z načeli trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti in kakovosti življenja.