Zadružni sistem daljinskega ogrevanja v Malempré

Zadružni sistem daljinskega ogrevanja v Malempré
Published by Suzana Vurunić on 11. 03. 2015

Projekt, ki vključuje vaščane, drvarje, kmete in lokalne odločevalce in vodi vas k energetski nevtralnosti ...

Projekt vaščanov

Iniciativo nekaj prebivalcev te majhne vasi v občini Manhay in kmeta Vincent-a Sépult, ki je želel diverzificirati projekt daljinskega ogrevanja (v obratovanju od februarja 2014), je sedaj podprla tudi zadruga.

Lokalni projekt

Vse skupaj je trajalo štiri leta, da so prepričali lokalne odločevalce in prebivalce, našli finance in zasnovali objekt, ki ima skupen kotel na lesne sekance. Ta centralizirana produkcijska enota je povezana s številnimi podzemnimi izoliranimi cevmi, ki s toplo vodo in toploto oskrbujejo vaščane. Strošek zakopa približno 1500 m cevi se je kot koristen pokazal za obnovo vodovodnih cevi, ne glede na razkop ceste.

Sistem ogrevanja trenutno pokriva polovico vasi, s 240 prebivalci, 40 zgradb, privatne domove in javne stavbe kot so šole, župnišče in cerkev. V prihodnje želi lokalna zadruga oskrbovati celo vas in s tem vaščanom zagotoviti energetsko neodvisnost z uporabo produktov iz gozda in kmetijskih proizvodov, ki so na voljo v bližini vasi. Vas ima 7000 arov gozdov, ki so več kot primerni za ta projekt. Da bi bili popolnoma samostojni, zadruga načrtuje ustanovitev druge zadruge kmetov, ki bi lahko samostojno proizvajala goriva.

Socialni projekt

Na socialni ravni je projekt zaradi zadružnega vidika zelo inovativen. Je tudi priložnost za okrepitev vezi med vaščani. Konkretno so občutljivi na energetska vprašanja. Odkrili so namreč, da so lahko dejansko vključeni v prihodnje odločitve, ki temeljijo na premagovanju sedanje odvisnosti od nafte. Zadruga se je odločila, da omejijo stroške prodane energije prebivalcem, ki zlasti tistim v neugodnem finančnem položaju omogočijo lažje plačevanje svojih računov.

Lokalni gospodarski učinki

Gospodarsko gledano projekt poudarja lokalno zaposlovanje. V skupni naložbi v višini okoli 950.000 € so za opravljanje del najeli lokalna podjetja. Slednja so imela korist tudi od upravljanja s kotlom (proizvodnja lesnih sekancev, računovodstvo, vzdrževanje). Ta sistem ogrevanja naj bi tudi kmetom omogočil diverzifikacijo.