Energija fotovoltaike na romunskih podeželskih območjih

Energija fotovoltaike na romunskih podeželskih območjih
Published by Suzana Vurunić on 16. 03. 2015

Podeželske skupnosti v hribovitih območjih in na poljedelskih predelih lahko zaradi dobre izpostavljenosti sončnim žarkom izrabljajo ta obnovljivi vir energije v dobrobit skupnosti.

Moramo priznati, da nimajo kljub večjemu številu fotovoltaičnih sistemov, ki so bili v zadnjih letih razviti v Romuniji, sosednje skupnosti, katerih zemljo so kupili ali najeli, od njih nobene koristi. Sistemi namreč prodajajo energijo v nacionalno omrežje.

Izmenjava izkušenj med lokalnimi oblastmi, študijski izleti v druge države, kjer so bolj napredni pri izkoriščanju obnovljivih virov energije, so povzročili spremembo v viziji in inovativne ideje so prodrle tudi v manj privilegirana podeželska območja.

Projekt "100 % samozadostne skupnosti iz OVE", katerega področje izvajanja je bil TEAN, je omogočil, da so se te ideje spremenile v ukrepe, vključile v načrt in da so se določili nadaljnji koraki v smeri dejanskega doseganja ciljev.

Tri skupnosti izmed članov skupine "Okrožje Bacau za CoM" se je zavezalo k izgradnji manjšega fotovoltaičnega sistema za ulično razsvetljavo. Zakaj manjši projekti? Zaradi dveh očitnih razlogov:

- lažje je pridobiti finančna sredstva za projekte z nižjim proračunom; obstaja namreč več skupnosti, ki ne izvajajo določenih večjih projektov, čeprav so bili odobreni, saj zanje niso našle financiranja, in eden takšnih primerov je mesto Slanic Moldova, kjer so pred leti oddali en večji projekt;

- da se lažje preveri dejansko delovanje takšnega sistema v lokalnem okolju, njegovo učinkovitost in stroške vzdrževanja ter odvisnost od vremenskih razmer, značilnih za območje. Študije izvedljivosti so to seveda potrdile, ampak včasih je realnost lahko drugačna.

Še dodatna motivacija, a nezanemarljiva, je stimulacija lastnikov in majhnih lokalnih vlagateljev za uporabo takšnih sistemov, ki naj bi po amortizaciji naložbe zagotovili nižje stroške za električno energijo.

Strokovnjaki pravijo, da je zaželeno, da se fotovoltaične sisteme uporablja v ne-elektrificiranih območjih, za izolirana poslopja ali skupnosti, ki niso priključene na električno omrežje. Vendar pa problem predstavljajo stroški in pristojnosti lokalnih oblasti, saj morajo v takšnih situacijah zasebni lastniki pokriti lastne stroške; na koncu so lahko podprti s strani nekaterih programov, kot je Green House.

Tri skupnosti, ki so se odločile začeti takšen projekt, so: Odobești, Horgești in Ungureni. Projekt je bil pripravljen s strani občinskih svetov, v sodelovanju s strokovnjaki na tem področju.

Pri iskanju vira financiranja je kot najbolj zanesljiv vir opredeljen Nacionalni program za razvoj podeželja s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Skupna vrednost programov je 147.278 €, od tega je 117.516 € nepovratnih sredstev. Pogodba o financiranju je bila podpisana septembra 2014.