Skupaj je vse lažje – prvi madžarski skupni SEAP v sodelovanju s 16 Južno Podonavskimi občinami

Prvi madžarski skupni SEAP v sodelovanju s 16 Južno Podonavskimi občinami

Solar panels on the cuisine’s roof, Vásárosdombó, Hungary

Published by Suzana Vurunić on 26. 03. 2015

Glavni cilj projekta 100 % samozadostne skupnosti iz OVE so bili skupni TEAN-i (Trajnostni energetski akcijski načrt) za več podeželskih občin v sodelujočih državah.

Ustanovitev Energetske skupine Mecsek

Madžaske vasice se soočajo z velikimi izzivi, ki so rezultat neučinkovitega delovanja lokalnih institucij in pomanjkanja znanja o trajnostni energiji. Lokalne oblasti običajno nimajo nobene vizije oziroma razvojnih ciljev na področju energetike. Energetska skupina Mecsek je bila ustanovljena s sodelovanjem 16 manjših naselij [1], katerih cilj je, da začnejo z energetskim prehodom z izboljšanjem energetske učinkovitosti, uporabo OVE, usposabljanjem in prenosom znanja. Vse občine so se leta 2013 pridružile Konvenciji županov, da bi okrepile svojo namero za bolj trajnostno porabo energije.

20 % zmanjšanje CO2 do leta 2020

Občine morajo pripraviti Trajnostni energetski akcijski načrt eno leto po pristopu h Konvenciji županov. 16 vasic se je odločilo, da bodo izdelali skupen dokument in določili skupni cilj zmanjšanja ogljikovega dioksida za 20 % do leta 2020 glede na izhodiščno leto 2011. Občine z le nekaj sto prebivalci nimajo vedno dovolj finančnih/človeških virov za doseganje danih ciljev, lahko pa si delijo stroške za energetskega svetovalca, vodja projekta itd. Skupen pristop podpira vsako lokalno oblast, da izvede najnujnejše ali najpomembnejše ukrepe na lokalni ravni, medtem ko se lahko druge lokalne oblasti z več finančnimi viri odločijo razviti tudi večje naložbe.

TEAN vključuje ideje, kot so:

  • bioplinarna poleg mesno predelovalnega obrata v Alsómocsolád,
  • dva solarna parka, vsak z močjo 500 kW, katerih investicijo bi izvedle občine,
  • identifikacija energetsko najbolj potratnih občinskih stavb z energetskim pregledom,
  • energetsko svetovanje za prebivalce.

Prvi koraki k doseganju ciljev so bili že narejeni

Župani in občinski uradniki so se v okviru projekta 100 % samozadostne skupnosti iz OVE udeležili številnih delavnic, energetskih treningov in ekskurzije na Škotsko. Skupna razprava je pokazala, da ima večina vasi enake težave in da si lahko nudijo medsebojno pomoč ali nasvete. Zanje bi bilo koristno, da stopijo skupaj za doseganje svojih interesov (npr. proti ponudnikom električne energije).

Najpomembnejši korak je bila uspešna prijava na razpisu (skoraj 167.000 €) v letu 2014. Vsaka občina je prejela enak delež od podpore, tako da so bile manjše izboljšave izvedene že nekaj mesecev po tem, ko je bil izdelan SEAP. Ti ukrepi so bili PV inštalacije (18,56 kW), sončni kolektorji (9,24 m2), modernizacija občinskih stavb: izolacija (375 m2) in zamenjava oken (117 oken), kot tudi nadgradnja sistema ogrevanja (kotel na biomaso z močjo 35 kW). Zahvaljujoč našemu projektu, se je proizvodnja energije iz obnovljivih virov povečala za skupno 113 MWh/leto, poraba toplote se je zmanjšala za 61 MWh, kar pomeni 38,5 ton zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida na leto.

Magyarhertelend

Nova okna za županovo pisarno v Magyarhertelend, Madžarska

Uspešen razpis je županom pokazal prednost skupnih projektov na področju energetske učinkovitosti in obnovljive energije. Projekti, ki so bili izvedeni za javne stavbe, dajejo dober zgled prebivalcem in nudijo možnosti za izboljšanje energetskih naložb.

[1] Alsómocsolád, Bikal, Egyházaskozár, Gödre, Hosszúhetény, Kárász, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Meződ, Mindszentgodisa, Sásd, Szászvár and Vásárosdombó