Alheim na poti v trajnostno prihodnost - Pogumno za večjo demokracijo in uporabo OVE

Projektni dan: otroci iz vrtca pečejo jajca na solarnem štedilniku

Projektni dan: otroci iz vrtca pečejo jajca na solarnem štedilniku

Published by Suzana Vurunić on 26. 06. 2014

Alheim www.alheim.de je podeželska skupnost s sodobno strukturo, ki se nahaja v središču nemške regije Mittleres Fuldatal (podregija doline Fulda). Obsega 63,85 km² in je sestavljena iz 10 okrožij, v katerih živi okoli 5300 prebivalcev. Spada v upravno okrožje Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Leta 1997 je Alheim začel novo v prihodnost usmerjeno in državljanom namenjeno obdobje pod geslom "Pogumno za večjo demokracijo da bi skupnost s trajnostnim razmišljanjem, načrtovanjem in ukrepanjem lahko izpolnila svojo odgovornost do prihodnjih generacij. Stebri, ki danes podpirajo strukturo skupnosti, so: revolucija v socialno energetski politiki; krepitev gospodarstva; trajnostno izobraževanje za starejše in mlade; medgeneracijsko povezovanje in oblikovanje ZuBRA regije za Energijo, Zdravje in Izobraževanje (zadružna težnja med občinami Bebra, Rotenburg a.d. Fulda in Alheim).

Cilj "s proizvodnjo obnovljive energije v skupnosti Alheim pokriti 80 % energije, porabljene v gospodinjstvih", zastavljen v nizu energijskih smernic leta 2004, je bil že zdavnaj dosežen in presežen. Skupnost namerava sprejeti dodatne ukrepe, s katerimi bo postala energetsko samozadostna do leta 2030, kolikor je to le mogoče.

Tako so pričeli z aktivnostmi, ki so tako trajnostne kot precej zgledne! Pri družbi Kirchner Solar Group so ustvarili več kot 150 novih delovnih mest, prav tako tudi dodatna za delovanje bioplinarne v BioPower Alheim GbR (Alheim Biopower društvo zasebnega prava). Poleg teh so v regiji zagotovili tudi številna druga! Kot posebnost gre izpostaviti, da bioplinarna ne proizvaja samo električno energijo, temveč ponuja tudi toplotno energijo po nizki ceni s pomočjo daljinskega ogrevanja sosednjim komercialnim podjetjem, ki tako izkoriščajo gospodarsko prednost svoje lokacije.

Da bi preprečili nadaljnje nenadzorovano gradnjo obratov za obnovljivo energijo, so bila nekatera od njih zgrajene na onesnaženih območjih, tako da je na njih mogoča prihodnja kmetijska raba (primer: Solarni park Sonnenei, kjer je za kokoši nesnice omogočena prosta reja pod solarnimi paneli za proizvodnjo bio jajc).

Energiegewinnung und Landwirtschaft_web

V Alheimu smo pokazali, da je mogoče najti odgovore na pereča vprašanja sodobnega časa in doseči demografske spremembe v strukturno šibkih podeželskih območjih z revolucijo v socialno energetski politiki.

Hkrati je mogoča tudi gospodarska krepitev z usmeritvijo skupnosti v proizvodnjo obnovljive energije na kraju samem, z visoko stopnjo sodelovanja državljanov in z ustanovitvijo Energetske in izobraževalne regije. Poleg tega se lahko občina, in posledično celotna regijo, bistveno okrepita s pomočjo posebnih postopkov za trajnostno izobraževanje starejših in mladih (po zgleduDekade ZN.

Zaradi tega novega znanja so ustanovili medobčinsko združenje ZuBRA www.zubra.de, s pomočjo katerega izvajajo projekte za mreženje med regijami. Trenutno ZuBRA skupnosti aktivno vzpostavljajo osrednji načrt za energijo (Master Plan for Energy) in izvajajo načrt za izobraževanje (Education Plan), ki temelji na postopku ZN (UN Decade’s QuaSi BNE process). Še ena dejavnost, ki povezuje regijo, je Verein Pro Regija Mittleres Fuldatal e.V. (Registrirano združenje za podregijo doline Fulda, centralno Fulda Valley Pro regijo), www.prmf.de, ki je pred kratkim ustvaril "Alheimer" upravni sindikat za urejanje medobčinskega sodelovanja na različnih področjih za občini Alheim in Rotenburg an der Fulda.