Slovenska delegacija je spoznala veliko dobrih praks avstrijske Štajerske

Kosilo ob reki Muri
Published by Suzana Vurunic on 13. 03. 2015

Projektni partner iz Avstrije je za Slovenski E-forum, predstavnike občin, lokalnih energetskih agencij in elektrogospodarstva organiziral dva in pol dnevno ekskurzijo. Zelo veseli smo bili tudi udeležbe poslanca Državnega zbora dr. Franca Trčka. Ekskurzija je potekalamed 9. in 11. marcem po jugovzhodnem delu avstrijske Štajerske.

Obisk slovenske delegacije se je začel v Cmureku v ponedeljek popoldan. Udeležence je toplo pozdravil Georg Carl Priesner, projektni vodja iz Dunajske pisarne Podnebnega zavezništva Avstrije, in njegovi sodelavci. Zvečer se je odvila delavnica z naslovom »Učimo se drug od drugega«. Uvodni nagovor je imel Waltrud Sudy, župan občine Cmurek. V nadaljevanju je projektni asistent Slovenskega E-foruma Gašper Kleč predstavil dva slovenska SEAP-a, Georg Priesner pa je predstavil Podnebno zavezništvo Avstrije (Klimabündnis Österreich). Karl Totter nam je podal kratek zgodovinski pregled Energetskega parka Cmurek, z glavnimi poudarki na tem, kako je Cmurek postal energetsko samozadosten z obnovljivimi viri energije. Georg Priesner je nato predstavil avstrijsko pobudo Podnebno in energetsko zglednih regij (»Klima- und Energiemodellregionen«) in nacionalni avstrijski cilj, da postanejo energetsko samozadostni do leta 2050. Christian Luttenberger, vodja Zglednih regij, je nato predstavil eno od teh regij, imenovano »Zeleni pas«.

IMG_8468

Prvi dan

Naslednji dan smo z avtobusom začeli naše potovanje po Štajerski v Energetskem parku Cmurek (»Energiepark Mureck«), kjer nam je g. Totter razložil delovanje biodizelske elektrarne, sistem daljinskega ogrevanja na biomaso, podnebju prijazen rastlinjak ter fotovoltaične panele na strehi rastlinjaka. Udeležence je zanimalo proizvodnja elektrike in toplote, finančne sheme in lastništvo zgradbin zemljišča. Toplota iz lokalnega biomasnega sistema daljinskega ogrevanja greje cel Cmurek. Zanimivo je, da se samo 20 % toplote proizvede iz koruze, kar kaže na neutemeljenost groženj o množični porabi hrane za energetske namene.

IMG_8485

Naslednja postaja je bil Podnebju prijazen vrt Gosdorf („Klimaschutzgarten Gosdorf“), socialno podjetje za dolgotrajno brezposelne s certifikatom Podnebnega zavezništva Avstrije. Tu nas je pričakala Irmtraud Pribas. Razkazala nam je več rokodelskih izdelkov ter čudovit vrt z več kot 200 različnimi vrstami vrtnic, katerega so »ustvarili« s pomočjo idej lokalnih prebivalcev. Kosilo so nam nato postregli naobrežju reke Mure ob plavajočem mlinu.

Sledil je obiskobčine Gabersdorf, članice e5-mreže. Predstavitev je potekala v leseni telovadnici osnovne šole in sicer s strani župana Franz-a Hierzer-ja. Razložil nam je koncept avstrijske mreže-e5 in s katerimi doseženimi aktivnostmi so si prislužili svoj tretji »e«. Navdušil nas je njihov družinam prijazen pristop – celodnevni vrtec in osnovna šola ter vrtec za otroke s posebnimi potrebami. Financiranje projektov s področja energije je vključeno v občinski proračun, prav takopaza financiranje zaprosijo dve veliki podjetji, ki sta locirani v občini. Obiskali smo tudi skupino sončnih elektrarn na površini 5 ha,kjer smo spoznaliparticipativni model občanov.Dan smo zaključili s pokušino vin v lokalni vinoteki.

Drugi dan

Drugi dan smo začeli z obiskom Centra energetskih inovacij W.E.I.Z. I. Barbara Kulmer nam je predstavila njihov center, raziskovalne aktivnosti, vključenost prebivalcev in različne projekte. Weiz ima nizko brezposelnost (samo 3.5 %), saj je v mestu lociranih veliko podjetij. Weiz je tudi prvo mesto na Štajerskem, ki je v okviru e5-mreže dobilo vseh pet »e«-jev. Energetsko zgledno regijo Weiz-Gleisdorf je predstavila Iris Absenger-Helmli, menedžerka iz LEADER-regije Almenland in energetske regije Weiz-Gleisdorf. Na koncu nas je toplo pozdravil tudi župan Weiz-a Erwin Eggenreich in sledila je še kratka diskusija.

IMG_8573

Kasneje smo obiskali Osnovno šolo Weiz, ki je del evropskega projekta Euronet 50/50 Max – varčevanje z energijo v šolah in javnih stavbah. Videli smo inovativno igrišče, izdelano iz lesa in oblikovano tako, da se učenci spopadajo z različnimi fizikalnimi, matematičnimi in znanstvenimi nalogami. Učenci so nam predstavili rezultate njihovega razrednega projekta s področja varčevanja pri energiji. Nato smo si ogledali Gemini house – Hišo dvojčkov, ki ima inštalirane fotovolatične panele in se premika ter orientira glede na položaj sonca. Naslednja postaja je bil energetsko samozadostnačistilna naprava mesta Weiz,ki izrablja pline, ki nastajajo pri razgradnji odpadkov, za proizvodnjo elektrike, inštalirane pa imajo tudifotovoltaične panele. Sprehodili smo se okoli objektov, nato pa počasi krenili proti mestu Gleisdorf.

IMG_8591

Po okusnem kosilu in sprejemu s strani župana mesta Gleisdorf, Christoph-ja Stark-a, smo se sprehodili do Energetskega parka Freistritzwerke, certificiranega podjetja in člana Podnebnega zavezništva Avstrije. Josef Schröttner nam je predstavil biomasni sistem daljinskega ogrevanja(vključujoč fotovoltaične panele in solarne termalne panele), skladišče lesnih sekancev in električna vozila. Naši udeleženci so imeli veliko vprašanj, zato je diskusija potekala v smeri razlik in podobnost med Avstrijo in Slovenijo. Videli smo navdihujoče zgodbe in sklenili nova prijateljstva, ki nam bodo zagotovo pomagala pri doseganju sprememb na lokalni, regionalni in državni ravni. Upamo tudi, da bodo naše občine sledile dobrim avstrijskim praksam in krenili na pot k 100 % samozadostnosti iz OVE.

IMG_8615