Novi evropski cilji: za jasno umeščanje Konvencije županov

Novi evropski cilji: za jasno umeščanje Konvencije županov
Published by Suzana Vurunić on 15. 01. 2015

22 valonskih občin se je že pridružilo Konvenciji županov in razvilo svoje Trajnostne energetske akcijske načrte za zmanjševanje izpustov CO2 za 20 % do leta 2020, veliko občin pa še dela na tem. Omenili bi lahko iniciative Pozitivnih energetskih območij, kot je npr. skupina 16 občin v provinci Luksemburg, katerim pri njihovih prizadevanjih pomaga provincialna tehnična služba preko PEPS-Lux dinamičnega okvirja ali pa skupino 10 občin Picardy Wallonia, katerim pomaga lokalna agencija za gospodarski razvoj IDETA.

2020 je jutri!

Ker je rok za dosego ciljev 2020 že zelo blizu, se veliko teh občin sprašuje, če je doseganje teh ciljev v roku 5 let sploh realno.

Akcijski načrti so usmerjeni predvsem na mobilizacijo deležnikov (kmetov, meščanov, podjetij, združenj itd.) k varčevanju z energijo in k projektom obnovljivih virov energije. Medtem ko nekatere občine lahko računajo na že vzpostavljene mreže različnih združenj in podjetij, ki so že aktivna na tem področju, drugi začenjajo ta prizadevanja praktično iz nič in zato potrebujejo veliko več časa za ozaveščanje in preprečevanje deležnikov, da se v te aktivnosti vključijo.

Poleg tega za lahko za veliko občin mnogi projekti začnejo le, če se jih načrtuje s teritorialnim pristopom, ki pa se šele postopoma vzpostavlja.

Poleg tega ne smemo pozabiti, da se mnogi projekti lahko upočasnijo po belgijskih lokalnih volitvah leta 2018, ko bodo na položaje ponekod morda prišli novi ljudje, ki bodo zadolženi za upravljanje z občinskim denarjem.

Novi evropski cilji!

23. oktobra 2014 je Evropski Svet sprejel paket štirih »podnebnih in energetskih ciljev« za leto 2030:

• Zmanjšanje izpustov toplogrednihplinov za 40 % v primerjavi z letom 1990.

• Doseganje vsaj 27 % deleža obnovljivih virov v porabi energije EU.

• Doseganje vsaj 27 % energetske učinkovitosti (kar bi se lahko dvignilo na 30 % do 2020).

• Doseganje najmanj 10 % povezovalnih zmogljivosti na državo članico. Po reviziji bi se to lahko dvignilo na 15 % do 2030.

Jasno je, da bi morala biti Konvencija županov povezana s temi cilji in da bi doseganje teh ciljev lahko zelo poenostavili, če bi si občine članice za cilj postavile zmanjšanje izpustov na njihovih območjih za 40 % do leta 2030.

Vizija 100 % samozadostnosti iz OVE do leta 2050

V prihajajočih tednih bodo občine in teritorialni koordinatorji Valonije s strani Regije Valonija povabljeni k sodelovanju v belgijski mreži TEPOS. Za 100 % samozadostne skupnosti iz OVE sta leti 2020 in 2030 samo vmesni postaji pri doseganju končnega cilja – 100 % energetske samozadostnosti iz OVE. Ta cilj nameravajo doseči s preudarno rabo energije in energetsko učinkovitostjo na eni strani ter z lokalno proizvodnjo električne energije na drugi (100 % in še več samozadostni).