Regije so glasovale: pozitivno pristopimo k energetski revoluciji! Poziv k decentralizirani energetski revoluciji

Regije so glasovale: pozitivno pristopimo k energetski revoluciji!
Published by Suzana Vurunić on 20. 01. 2015

Na mednarodnem kongresu »100 % samozadostne skupnosti iz OVE« v Kasslu, je bil objavljen poziv k decentralizirani energetski revoluciji. Poziv je podprla nacionalna mreža 100 % samozadostne skupnosti iz OVE, ki je hkrati nemška nosilka evropske mreže RURENER. Prisotni na kongresu so zahtevali več poguma in sodelovanja od državnih in zveznih politikov pri prehodu na decentralizirano energetsko politiko. Več kot 40 milijonov ljudi živi v regijah, ki so aktivne na področju energetske politike. Poziv, ki se je oblikoval skozi proces dialoga na nacionalnem nivoju, je sedaj usmerjen na evropski nivo in se širi znotraj skupnosti v gibanju 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE.

Poziv.

Poziv izhaja iz vrste lokalnih simpozijev in okroglih miz, ki jih je v prvi polovici leta 2014 izvedla nemška nosilka Rurener-ja, mreža 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE, in iz izkušenj s prejšnjih kongresov 100 % samozadostnih skupnosti iz OVE. Na jasen in natančen način so izražena mnenja in iz njih izhajajoče politične zahteve v zvezi z obnovljivo energijo v nemških lokalnih skupnostih in regijah.

10 lokalnih simpozijev in okroglih miz  
Weimar, Thuringia 12. februar
Aller-Leine Valley, Lower Saxony 19. februar
Kassel, Hesse 4. marec
Steinfurt, North Rhine-Westphalia 5. marec
Husum, Schleswig-Holstein 20. marec
Freiburg, Baden-Württemberg 2.–4. april
Frankfurt, Hesse 9. april
Preetz, Schleswig-Holstein 13. maj
Dessau, Saxony-Anhalt 21. maj

Energetska revolucija v Nemčiji je zgodba o uspehu in podpira jo 90 % prebivalstva. Poleg tega, da pomembno prispeva k zniževanju toplogrednih plinov in varovanju okolja na globalnem nivoju, prinaša tudi veliko priložnosti za močan gospodarski razvoj in višjo varnost zanesljivosti dobave elektrike. Razvoj energetske revolucije v Nemčiji temelji visokem potencialu OVE in decentraliziranih energetskih strukturah.

Nemške regije so, ob pomoči zveznih institucij in zveznih držav, pri implementaciji energetske revolucije prevzele nase veliko odgovornost in želijo nadaljevati s svojimi kampanjami. Regionalni akterji morajo biti zato aktivno vključeni v kreiranje politik in politično odločanje, saj igrajo pomembne vloge tako kot posamezniki, ustvarjalci in uresničevalci teh politik. Zakonodajni procesi pa morajo biti narejeni tako, da vsemu temu ugodijo.

Obenem se moramo zavedati, da energetska revolucija ni izvedljiva brez široke ljudske podpore. Ta je ključna za ohranjanje okolja in s tem sveta, v katerem je vredno živeti, tj. sveta, ki je ga oblikujejo ljudje sami. Hkrati je to tudi ključ do trajnostnega regionalnega razvoja, ki omogoča gospodarski razvoj, še posebej v regijah, ki so strukturno šibke. Zahteva se namreč hiter in konsistenten razvoj OVE. Cilj regionalnega razvoja mora biti popoln prehod na obnovljive vire, na področjih proizvodnje električne energije in toplote ter v javnega prometa.

Poziv je bil razvit skozi dialog med regionalnimi akterji na nacionalni ravni ter s pomočjo nacionalne mreže 100 % samozadostne skupnosti iz OVE in njihovih podpornikov. Med slednjimi so komune, podeželska okrožja, mestna in regionalna javna podjetja in energetske zadruge, kot tudi aktivni državljani, znanstveniki, nevladne organizacije in podjetja. Danes regije, ki so še posebej aktivne, vključujejo na stotine nemških komun, podeželskih okrožij in mest, v katerih živi skupaj več kot 40 milijonov prebivalcev. Poziv odraža celoto izkušenj zbranih na šestih vsakoletnih nacionalnih konferencah 100 % samozadnih skupnosti iz OVE, na katerih se je vse skupaj odvilo več kot 160 okroglih miz in posvetov z več kot 3.000 aktivnimi udeleženci.

Skupaj so zahtevali:

  • Regionalen in decentraliziran razvoj energetske revolucije
  • Krepitev in izboljšano integracijo komun
  • Ustvarjanje dodane vrednosti znotraj regije
  • Integracijo sektorjev proizvodnje električne energije in toplote ter javnega prometa
  • Nadaljevanje vloge Nemčije kot tehnološkega poligona za energetsko revolucijo
  • Razvoj regionalnih energetskih trgov
  • Razvoj kulture pozitivne energetske revolucije

Preberite celoten poziv.